Svensk Tidskrift: Socialismens pris

Inför 30 års-jubileet av Berlinmurens fall presenterar ZDF en ny dramadokumentär i tre delar om DDRs sista år, ”Preis der Freiheit”. Der Spiegel skriver i en kritisk recension att iscensättningen är för konventionell för att klassificera ”Preis der Freiheit” som en riktig TV-höjdpunkt (Der Spiegel 191104). Jag är benägen att säga det motsatta, skriver Anders Ydstedt. Iscensättningen är genial!

Läs texten här.