Mitti: Gör staden tillgänglig för alla trafikslag – även bilen

Framtidens trafik måste inkludera bilen skriver företrädare för Kungliga automobilklubben, KAK, efter Mitt i:s artiklar om bilismen i länet. KAK menar att gång, cykel och bil – alla ska ha sin plats, skriver Thomas Hedberg och Anders Ydstedt i Mitti. Läs artikeln här.