Svensk Tidskrift: Anderssons roman ger en möjlig förklaring till den havererade utredningen

Författaren och krönikören Lena Andersson har intresserat sig för mordet på Olof Palme. I likhet med så många andra har hon inte mycket till över till den praktiska paketlösning som åklagaren Krister Petersson presenterade för två år sedan. Praktisk så till vida att den var tänkt som stoppboll mot fortsatta efterforskningar men så har det verkligen inte blivit. Skriver om Lena Anderssons bok Koryféerna.

Läs hela artikeln här.