Efterlängtad bok om UD, Palme och statsministermordet

Professorn och tidigare folkrättssakkunnig vid UD Bo J Theutenberg har under perioden 2012 till 2020 gett ut fem omfattande volymer med privata dagboksanteckningar kopplade till svensk utrikes- och säkerhetspolitik. De har varit en veritabel guldgruva för den som vill fördjupa sin kunskap om perioden 1981-1988. Samtidigt har de på grund av sin omfattning, total ca 3500 sidor, varit svårtillgängliga och de viktigaste budskapen har därför inte nått ut tillräckligt. Och det borde de verkligen göra.

Läs hela recensionen i Svensk Tidskrift.