Rapport: Flexiblare arbetsmarknad – bot mot tyska strukturproblem?

Tysk ekonomi har ett antal allvarliga strukturproblem. Varken det politiska systemet eller kollektivavtalssystemet, som fack- och arbetsgivarorganisationer har ansvar för har hittills lyckats ta itu med dessa problem. I denna rapport för Svenskt Näringsliv har jag gjort ett antal intervjuer med forskningsinstitut, arbetsgivar- och fackförbund för att ge en bild av de lokala undantagen.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida