SR P1 Morgon: 15-minuterstaden där allt ligger nära

Femtonminutersstaden är ett koncept som går ut på att stadsbor ska kunna nå nytta, nöje och service med en promenad, cykeltur eller kollektivtrafik på som mest femton minuter. Idén diskuteras bland annat i Göteborg och Stockholm. Och Sundsvall kallar sig för en Femtonminutersstad. Samtal med Lars Strömgren, Miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholm stad och Anders Ydstedt, ordförande i Kungliga automobil klubbens expertråd.

Lyssna på debatten här.

Svensk Tidskrift anordnade seminarium om skog och ägande

I veckan arrangerade Svensk Tidskrift och Södra ett samtal om skogspolitik i Växjö. Utgångspunkten för samtalet var Lars Elindersons nya bok Arvid Lindman och skogen som handlar om Arvid Lindmans gärning i stort, men  fokuserar särskilt på hans insatser i skogspolitiken. Elinderson berättade om Lindmans stora engagemang för att värna både skogsägarnas intresse och bevarandeintresset. Lindmans första regering var först i Europa med att inrätta nationalparker. Samtidigt antogs den första naturskyddslagen. Det finns stora likheter mellan dagens skogsdebatt och hur debatten gick för 100 år sedan. Då som nu finns det de som misstror skogsägarnas intresse och förmåga och önskar reglera mer. Lär mer här.

Svensk Tidskrift: Ett svenskt Leijon tiger om mycket

För en gångs skull är jag osäker på vad jag ska skriva om en bok. Först och främst vill jag välkomna ännu en bok som beskriver Sveriges hemliga samarbete med ”väst” och Nato, och att alliansfriheten därmed var en myt. Det verkar uppenbarligen behövas många böcker för att få svenskarna att fullt ut förstå att vår medlemsansökan i NATO faktiskt är ett naturligt steg. När jag läser är det dock mycket annat jag saknar, men antar att det finns en anledning till varför det är så. Förmodligen skulle Leijonhielm kunna skriva mycket mer, men avstår. Läs recensionen av Ett svenskt Leijon här.

Svensk Tidskrift: Höga elpriser var målet

De flesta svenskar oroar sig för höga elpriser i vinter och alla politiker tävlar om att försöka hitta modeller för att i närtid kompensera hushåll och företag. Den nya regeringen vill dessutom att det byggs kärnkraft och vill på sikt förändra marknadsmodellen så att det finns incitament för att investera i planerbar kraft. Det senare är faktiskt viktigare, särskilt om man vill ha kärnkraft. Läs hela artikeln här.

Mobility and motorsport: KAK and Swedish Automobile Sport Federation announce sustainability collaboration

Swedish Automobile Sport Federation (Svensk Bilsport) and the Royal Swedish Automobile Club (KAK) are to collaborate on environmental and sustainability issues. Both clubs are members of FIA, the international motorsport governing body; Swedish Automobile Sport Federation in FIA’s sport arm and KAK in mobility.

Read more here

Marknadsliberalism – alltid lika aktuellt att läsa om!

1921 publicerades boken Gammal och ny ekonomisk liberalism på Norstedts förlag av professor Eli F Heckscher. Det brukar sägas att Svensk Tidskrift grundades 1911 av liberalen Heckscher och den konservative Gösta Bagge. Men mer korrekt är att både Bagge och Heckscher var konservativa när tidskriften grundades, enligt den tidens sätt att se. Det var först med Gammal och ny ekonomisk liberalism som Heckscher kom ut som ekonomisk liberal. Nyupplagan innehåller ett efterord av Heckscherkännaren professor Benny Carlson som beskriver hur skriften togs emot av samtiden och hur Heckscher svarade på detta och ett förord av Anders Ydstedt. Läs mer här.

Fem miljarder i utredningskostnader, nu räcker det!

I veckan lämnade M, KD, SD och L in en gemensam motion om  att säga nej till att bygga höghastighetsbanor. Givet att partierna samlar en majoritet i riskdagen är det nu äntligen slut på de kostsamma planerna. Att kostnadsuppskattningarna för höghastighetsbanor hela tiden skenat och med vetskap om att stora järnvägsprojekt sällan håller vare sig budget och tidplan så har man nästan tappat kollen på prislappen – sannolikt uppemot 400 miljarder.

Lär mer i Svensk Tidskrift.

Sätt rätt pris!

En av de absolut svåraste frågorna för företag är att sätta priser. Från kursen i företagsekonomi i Lund minns jag att pris fanns med som ett av de fyra P:na i Philip Kotlers tjocka bok Principles of Marketing – Product, Price, Promotion, Place. Jag har sedan förstått att prissättning inte är någon stor disciplin samtidigt som priser är helt avgörande i en marknadsekonomi. Detta är förbryllande. Rune Andersson har skrivit en mycket läsvärd bok om hur det så ofta går till att sätta priser – och hur det borde gå till (Sätt rätt pris – och bygg lönsamma företag, Ekerlids, 2022).

Läs min recension i Svensk Tidskrift.

Svensk Tidskrift: En elmarknad för kunderna!

Vi är idag många som pekar finger åt hur tysk industri gjort sig beroende av billig rysk gas. De har länge haft fördelar av låga gaspriser men skillnaden är inte så stor mot vad vårt ökande beroende av volatil elproduktion lett fram till. Låt oss inte påbörja den stora elektrifieringen med en elransonering.

Läs hela artikeln här.

 

Svensk Tidskrift: Anderssons roman ger en möjlig förklaring till den havererade utredningen

Författaren och krönikören Lena Andersson har intresserat sig för mordet på Olof Palme. I likhet med så många andra har hon inte mycket till över till den praktiska paketlösning som åklagaren Krister Petersson presenterade för två år sedan. Praktisk så till vida att den var tänkt som stoppboll mot fortsatta efterforskningar men så har det verkligen inte blivit. Skriver om Lena Anderssons bok Koryféerna.

Läs hela artikeln här.