Dansk skattedebatt – med sikte på lägre marginalskatter

danmarkDanmark är de olika politiska partierna överens om att marginalskatten på arbete ska ned. Därför har den danska regeringen tillsatt en skattekommission som ska komma med förslag på åtgärder under våren 2009. Denna debatt beskriver jag i en rapport för Svenskt Näringslivs skattekommission.

Läs rapporten här