Rapport: Kapitalbrist – en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin

Kapitalbrist är en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin. Denna undersökning som jag tog fram för Fordonskomponentgruppen och Svenskt Näringsliv visar att svenska underleverantörer till bilindustrin saknar investeringskapital för att hänga med i den allt hårdare konkurrensen.

Läs rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida