en handbok i generationsskifte

Generationsskiftet i ett företag är ingen enkel sak. det är en process som kräver många beslut och överväganden och det gäller att börja planeringen i mycket god tid, vare sig det handlar om att nästa generation ska ta över företaget eller nya ägare, det säger Anders Ydstedt, som skrivit en handbok om ägarskiften i familjeföretag.

Läs intervju med mig i HQ banks kundtidning HQ+ (sid 7)