Svenska Dagbladet: Det finns fortsatt skadliga skatter

Janerik Larsson skriver på Svenska Dagbladets ledarblogg omboken ”Sörjd av ingen – saknad av få”.

”Berättelsen om arvsskatten, dess roll i det svenska skattesystemet genom decennierna, om andra länders sätt att förhålla sig till arvsskatten skulle säkert kunna fylla en tjock bok. Men denna bok är väldisponerad för en icke-expert. På ungefär 80 sidor hinner man också med några andra skattereformer av betydelse för svensk företagsamhet. Det gäller särskilt förmögenhetsskatten.”

Läs hela texten här.