Svenska Dagbladet: Vilse i jakten på argument för en skattereform

Janerik Larsson skriver om och citerar boken ”Tio år utan arvsskatt – Sörjd av ingen – saknad av få”.

Läs mer här.