FMRS Stockholm

Svensk Tidskrift var medarrangör när Free Market Road Show var i Stockholm på Timbro. Jag fick möjligheten att delta i en fantastisk panel bestående av Deirdre McCloskey, Richard Zundritsch,Staffan Wennberg, Razeen Sally, John Chisholm och Nick Hubble. En film från seminariet finns nedan.