DI: Lägg drömmarna om ny arvsskatt åt sidan

Tobias Wikström varnar i en ledare för tankar på återinförd arvsskatt och hänvisar till boken ”Tio år utan arvsskatt. Sörjd av ingen – saknad av få”. Kul med uppmärksamhet för vår bok men hoppas vi slipper debatt i sakfrågan.

Läs ledaren här.