Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd (bok)

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar. I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning. Jag bidrar tillsammans med Amanda Wollstad med kapitlet ”De skadligaste ägarskatterna – ett avslutat kapitel”

Boken finns att köpa från bl a Bokus.