LTH – Volvo teknisk utveckling: Blyersättningsadditiv och katalytisk avgasrening

Mitt examensarbete skrev jag på LTH, institutionen för miljö- och energisystem. och labbtester gjordes på Volvo Teknisk Utveckling på Torslanda. Jag studerade skador på katalytisk avgasrening p g a blyersättningsmedel.

Mitt examensarbete finns att beställa från LTH här.