Ny teknik: Fjärrvärmen borde lära av internet

Industrin kan leverera dubbelt så mycket värme till fjärrvärmen mot vad som görs i dag. Spillvärmen från Facebooks nya serverhallar i Luleå till exempel, kommer att släppas rakt ut till ingen nytta. Det är fortfarande helt upp till fjärrvärmeföretagen om de vill ta tillvara restvärme eller inte, skriver Anders Ydstedt och Industrigruppen Återvunnen Energi.

Läs mer i Ny teknik här.