IREF: Taxation in Europe – Yearbook 2013

20140115-174419.jpg

Taxation in Europe – Yearbook 2013, är en årsbok från den franska tankesmedjan IREF, The Institute for Research in Economic and Fiscal Issues. Boken beskriver aktuella skattefrågor och debatt i 28 Europeiska länder. För tredje gången skriver jag det svenska kapitlet. För svenska läsare bör noteras att texten är skriven vinter 2012/2013 och därför inte helt aktuell.

Läs boken i web-version här.