Smålandsposten: Politikerna måste möta växjöbornas oro

I Växjö tycks det finnas bred politisk enighet om att bilen ska motarbetas och andra trafikslag ska premieras. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, Kungliga Automobil Klubben.

Läs artikeln här.