Svensk Tidskrift: Alltid något…

Många, kanske alltför många, kommenterar det politiska spelet där C och L nu till synes verkar se bättre möjligheter till liberala reformer tillsammans med Löfven än med Kristersson. Men en observation kan i alla fall göras, konstaterar Anders Ydstedt.

Läs hela texten här.