Svensk Tidskrift: Unik inblick i svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget

Nu har ännu en del i professor Bo J. Theutenbergs serie Dagbok från UD släppts. Det handlar om band fyra som omfattar åren 1981-1985. Theutenberg var folkrättssakkunnig på UD och folkrättslig rådgivare åt ÖB. Theutenberg hade därmed en unik inblick i svensk utrikes- och säkerhetspolitik under det kalla kriget.

Läs texten i Svensk Tidskrift.