Svensk Tidskrift: Sörj inte Alliansen

I sorgearbetet efter alliansen är det få som kommer ihåg att den var ett svar, förvisso briljant men ändock, på socialdemokratins dåvarande åsiktskorridor som stipulerade att de borgerliga partierna aldrig kan regera tillsammans, skriver Anders Ydstedt.

Läs artikeln här.