Kristianstadsbladet: Låt mig kunna lämna bilen hemma (Gästledare)

Med färre parkeringsplatser i städerna minskar pulsen och affärsutbudet. Och de som bor utanför stadskärnorna får ännu svårare att ta sig dit. Politiken att begränsa bilismen kommer samtidigt som vi går mot helt tysta, säkra och utsläppsfria bilar. Elbilar borde tvärtom beredas bättre utrymme vid våra bostäder.

Läs ledartexten här.