Svenska Dagbladet: Vi kan flyga mer med ny teknik

Maria Wetterstrand och Anders Ydstedt diskuterar framtidens flyg och mänsklig rörlighet som en förutsättning för välstånd, tolerans och fred. Men de har olika stark tilltro till politikens förmåga vilket Maria Ludvigsson understryker. Det finns i vissa politiska strömningar en vilja som gränsar till det totalitära, i att planera städer och infrastruktur efter hur människor borde vara, och inte hur de är.

PODD | 23 november. Det finns en skepsis mot rörligheten i sig, oavsett miljökonsekvenserna.