Svensk Tidskrift: Eli Heckscher förutsåg hur mobiltelefonen skulle öppna upp marknader

För i veckan hundra år sedan skrev en av Svensk Tidskrifts två grundare, Eli Heckscher, i Dagens Nyheter under rubriken Monopoltendenser och deras motsats (1921-11-24). Eli Heckscher varnade för att storskalig och kostsam teknik i statlig ägo skulle kunna leda till bestående monopol inom områden som storskalig och vertikalt integrerad järnhantering, järnvägar och postväsende. Heckscher såg ny teknik som lösningen men då som nu försökte politiker begränsa teknisk utveckling. Ett aktuellt exempel är hur EU-kommissionen försöker reglera bort nätjättar som Facebook och Google.

Läs hela artikeln här.