Mobilitet grundläggande för frihet

Mobilitet är en av våra mest grundläggande rättigheter. Utan rätten till fri rörlighet existerar ingen demokrati och ingen frihet. Historien visar att vi ständigt måste kämpa för att bevara vår individuella mobilitet. Den politiska styrningen av våra liv, via till exempel skatter, handelshinder och trafiksystem gör att mobiliteten alltmer naggas i kanten. Under årets Almedalsvecka var jag moderator för ett samtal om mobiltetens värden med Fredrik Bergström, VD HUI, Johan Hakelius, TV4, Maria Abrahamsson, Svenska Dagbladet, Rolf K Nilsson, riksdagsledamot (m) och Merril Boman, Volvo LV.

Läs mer på Bil Swedens hemsida