Rapport om syntetisk diesel

dieselrapport

Med förgasning kan man via syntgas göra syntetisk diesel från många olika råvaror som till exempel biomassa, sopor, skogsrester, naturgas mm. Med om detta kan  man läsa i rapporten ”Syntetisk diesel morgondagens bränslen för dagens dieselsmotorer” som jag varit med om att skriva för BIL Sweden

Läs rapporten här diesel_web.pdf