Svårt skatta skatteeffekter

IFN skriver om riksdagspresentationen av rapporten Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft som Amanda Wollstad och jag har skrivit åt Almega. Läs mer om presentationen och hitta en länk till rapporten på IFNs hemsida.