GP: Yttre ringled ger bättre miljö i Göteborg

Kort restid och få byten ökar resandet med kollektiva transportmedel. Dessa väl kända faktorer överensstämmer dåligt med den utveckling som kollektiv trafiken i Göteborg haft. Därför åker varannan resenär till arbetet med bil. En yttre ringled för kollektivtrafiken skulle gynna både resandet och miljön, skriver Anders Ydstedt och Johan Hallenborg, KAK:s expertråd.

Läs hela artikeln i GP här.