Dala Demokraten: Om vindkraft vore industriell restvärme

Scenariot, alla mindre vindkraftverk i Sverige får inte kopplas till elnätet. Vindkraften skulle bara få användas av de som äger vindkraftverket. All el som ägaren inte kan utnyttja för egen del går till spillo.

Läs hela artikeln i Dala Demokraten här.