Svensk Tidskrift: Upp som en sol och ned som en pannkaka

I Tyskland finns regeringsbeslutet om Energiwende med ett nytt energisystem som mål. Oavsett vad man har för syn på omställningen finns anledning att vara orolig för kostnaderna. Det sätt som Tyskland hittills satsat på solceller manar till eftertanke och ger även lärdomar för beslutfattare i andra länder kring hur miljökrav påverkar kostnader. Det skriver Anders Ydstedt.

Läs artikeln här.