Svensk Tidskrift: Insidesinformation från UD

Samtidigt som Transportstyrelseskandalen började nystas upp i högsommarvärmen läste Anders Ydstedt dagböcker från en annan svensk säkerhetsskandal. Bo J Theutenbergs Dagbok från UD beskriver bland annat Wennerström-affären, ett förlopp inte helt utan likheter med dagens läckor.

Läs artikeln här.