Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd (bok)

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd, från Förlaget Näringslivshistoria, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar. I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning. Jag bidrar tillsammans med Amanda Wollstad med kapitlet ”De skadligaste ägarskatterna – ett avslutat kapitel”

Boken finns att köpa från bl a Bokus.

Nu är boken Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid släppt

Debatten om bilens roll i samhället är ofta förenklad och snedvriden. Politiker och myndigheter verkar leva i en drömvärld där bilen kan planeras bort. Det finns därför ett stort behov av att fakta om hur verkligheten ser ut lyfts in i debatten. Bara så kan en realistiskt vision om framtidens bilism skapas. Det menar Kalle Bäck och Anders Ydstedt som skrivit boken ”Ständigt på väg – om bilismens förutsättningar och framtid”.

Läs mer här. Boken kan beställas från Bokus.

Ten years without the Swedish inheritance tax Mourned by no one – missed by few

Inheritance_tax.pdf.It 2004 the Swedish inheritance tax was abolished by a unanimous riksdag (parliament). How did it happen? How come all political parties in parliament – from the conservative right to the socialist left – agreed on its demise?

This book tells the history of the tax, its abolishment and what consequences it had on Swedish business owners and Swedish business. It also takes a broader perspective and looks out to Europe and the world, proving that Sweden is far from as alone in refraining from taxing inheritance.

The book can be downloaded for free from this site.

Ny bok: Tio år utan arvsskatt – sörjd av ingen, saknad av få av Anders Ydstedt och Amanda Wollstad

arvDet är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffandet? I boken berättas historien om skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

Läs mer om boken här. Boken finns att köpa på bl a Adlibris.

Ny bok: ”Den nödvändiga vinsten”

den-nodvandiga-vinstenJag medverkar i en ny antologi från Timbro som förklarar varför vinst är ett friskhetstecken i alla verksamheter, hur privata aktiebolag uppstod och vilken funktion de fyller i en modern ekonomi, och att riskkapitalister i själva verket är exempel på precis vad Sverige behöver mer av – aktiva och engagerade ägare.

Läs mer här och boken kan beställas här.

IREF: Taxation in Europe – Yearbook 2013

20140115-174419.jpg

Taxation in Europe – Yearbook 2013, är en årsbok från den franska tankesmedjan IREF, The Institute for Research in Economic and Fiscal Issues. Boken beskriver aktuella skattefrågor och debatt i 28 Europeiska länder. För tredje gången skriver jag det svenska kapitlet. För svenska läsare bör noteras att texten är skriven vinter 2012/2013 och därför inte helt aktuell.

Läs boken i web-version här.

Berlinmurens fall En bild av Sverige (Timbro 2010)

Denna rapport visar hur fyra borgerliga tidningar skrev om DDR dagarna före och efter murens fall. Public service-rapportering kring murens fall har tidigare kritiserats för att in i det sista varna för att murens fall skulle innebära stora faror. Men denna begränsade studie visar att även borgerliga tidningar rapporterade på ett liknande sätt.

Ladda ned rapporten här.

Report: Ownership transfer – Critical Tax Issues

criticalEuropes population is aging and the need for improvement in the regulations for business transfers is increasing. A conclusion in a communication from the European Commission in 2006 was that one third of European enterprises are facing a transfer of ownership within the next ten years. The report ”Ownership transfer – Critical Tax Issues” describes what has happened in Europe since 2006 with a focus on taxes related to transfer of ownership.

This report was made for the Confederation of Swedish Enterprise. The report can be downloaded from this website.

Rapport: Flexiblare arbetsmarknad – bot mot tyska strukturproblem?

Tysk ekonomi har ett antal allvarliga strukturproblem. Varken det politiska systemet eller kollektivavtalssystemet, som fack- och arbetsgivarorganisationer har ansvar för har hittills lyckats ta itu med dessa problem. I denna rapport för Svenskt Näringsliv har jag gjort ett antal intervjuer med forskningsinstitut, arbetsgivar- och fackförbund för att ge en bild av de lokala undantagen.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Generation Ä, som i Ägarskifte – Så planerar familjeföretagen för framtiden (Svenskt Näringsliv 2005)

genAEn stor del av Sveriges familjeföretag står inför ett generationsskifte. Efter att arvs- och gåvoskatten, som var ett stort hinder för generationsskiften, avskaffats finns det nu plats för offensiva satsningar. Men det finns många frågeställningar som företagare måste hantera i denna process. I denna bok beskrivs generationsskiften i tio helt olika familjeföretag och företagarna ger sina personliga råd till andra som ska påbörja generationsskiftesprocessen.

Boken kan laddas ned här.