Values4Europe: French wine is absolutely worthless – at least until I drink it

All effort made by French farmers; selecting the fruit, cultivating the soil, harvesting the grapes, crushing, pressing, storing, perhaps blending and finally bottling of the finished liquid is totally worthless until someone drinks the product. Until consumption it is only water and rotten fruits. This must be the belief of those who thinks all value is created at consumption and not at production, such as the EU Tax Commissioner Pierre Moscovici

Read the full blog post here.

Newstalk ZB: Should NZ copy Sweden’s road toll solution?

The Government’s looking at Sweden’s Vision Zero model, as part of its plans to overhaul the transport system. It is hoping to imitate Sweden, where the road toll has halved over the past two decades. Anders Ydstedt from the Royal Sweden Automobile Club told Kate Hawkesby a combination of factors have contributed to that decline.

”Better roads, we have separated traffic barriers, a push for better education and a push for enforcement and traffic regulation has been stricter.”

Listen to the interview here.

Ten years without the Swedish inheritance tax Mourned by no one – missed by few

Inheritance_tax.pdf.It 2004 the Swedish inheritance tax was abolished by a unanimous riksdag (parliament). How did it happen? How come all political parties in parliament – from the conservative right to the socialist left – agreed on its demise?

This book tells the history of the tax, its abolishment and what consequences it had on Swedish business owners and Swedish business. It also takes a broader perspective and looks out to Europe and the world, proving that Sweden is far from as alone in refraining from taxing inheritance.

The book can be downloaded for free from this site.

Ny bok: Tio år utan arvsskatt – sörjd av ingen, saknad av få av Anders Ydstedt och Amanda Wollstad

arvDet är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffandet? I boken berättas historien om skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

Läs mer om boken här. Boken finns att köpa på bl a Adlibris.

Ny bok: ”Den nödvändiga vinsten”

den-nodvandiga-vinstenJag medverkar i en ny antologi från Timbro som förklarar varför vinst är ett friskhetstecken i alla verksamheter, hur privata aktiebolag uppstod och vilken funktion de fyller i en modern ekonomi, och att riskkapitalister i själva verket är exempel på precis vad Sverige behöver mer av – aktiva och engagerade ägare.

Läs mer här och boken kan beställas här.

IREF: Taxation in Europe – Yearbook 2013

20140115-174419.jpg

Taxation in Europe – Yearbook 2013, är en årsbok från den franska tankesmedjan IREF, The Institute for Research in Economic and Fiscal Issues. Boken beskriver aktuella skattefrågor och debatt i 28 Europeiska länder. För tredje gången skriver jag det svenska kapitlet. För svenska läsare bör noteras att texten är skriven vinter 2012/2013 och därför inte helt aktuell.

Läs boken i web-version här.

Berlinmurens fall En bild av Sverige (Timbro 2010)

Denna rapport visar hur fyra borgerliga tidningar skrev om DDR dagarna före och efter murens fall. Public service-rapportering kring murens fall har tidigare kritiserats för att in i det sista varna för att murens fall skulle innebära stora faror. Men denna begränsade studie visar att även borgerliga tidningar rapporterade på ett liknande sätt.

Ladda ned rapporten här.

Report: Ownership transfer – Critical Tax Issues

criticalEuropes population is aging and the need for improvement in the regulations for business transfers is increasing. A conclusion in a communication from the European Commission in 2006 was that one third of European enterprises are facing a transfer of ownership within the next ten years. The report ”Ownership transfer – Critical Tax Issues” describes what has happened in Europe since 2006 with a focus on taxes related to transfer of ownership.

This report was made for the Confederation of Swedish Enterprise. The report can be downloaded from this website.

Rapport: Flexiblare arbetsmarknad – bot mot tyska strukturproblem?

Tysk ekonomi har ett antal allvarliga strukturproblem. Varken det politiska systemet eller kollektivavtalssystemet, som fack- och arbetsgivarorganisationer har ansvar för har hittills lyckats ta itu med dessa problem. I denna rapport för Svenskt Näringsliv har jag gjort ett antal intervjuer med forskningsinstitut, arbetsgivar- och fackförbund för att ge en bild av de lokala undantagen.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Generation Ä, som i Ägarskifte – Så planerar familjeföretagen för framtiden (Svenskt Näringsliv 2005)

genAEn stor del av Sveriges familjeföretag står inför ett generationsskifte. Efter att arvs- och gåvoskatten, som var ett stort hinder för generationsskiften, avskaffats finns det nu plats för offensiva satsningar. Men det finns många frågeställningar som företagare måste hantera i denna process. I denna bok beskrivs generationsskiften i tio helt olika familjeföretag och företagarna ger sina personliga råd till andra som ska påbörja generationsskiftesprocessen.

Boken kan laddas ned här.

Rapport: Kapitalbrist – en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin

Kapitalbrist är en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin. Denna undersökning som jag tog fram för Fordonskomponentgruppen och Svenskt Näringsliv visar att svenska underleverantörer till bilindustrin saknar investeringskapital för att hänga med i den allt hårdare konkurrensen.

Läs rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida