Rapport: Flexiblare arbetsmarknad – bot mot tyska strukturproblem?

Tysk ekonomi har ett antal allvarliga strukturproblem. Varken det politiska systemet eller kollektivavtalssystemet, som fack- och arbetsgivarorganisationer har ansvar för har hittills lyckats ta itu med dessa problem. I denna rapport för Svenskt Näringsliv har jag gjort ett antal intervjuer med forskningsinstitut, arbetsgivar- och fackförbund för att ge en bild av de lokala undantagen.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Generation Ä, som i Ägarskifte – Så planerar familjeföretagen för framtiden (Svenskt Näringsliv 2005)

genAEn stor del av Sveriges familjeföretag står inför ett generationsskifte. Efter att arvs- och gåvoskatten, som var ett stort hinder för generationsskiften, avskaffats finns det nu plats för offensiva satsningar. Men det finns många frågeställningar som företagare måste hantera i denna process. I denna bok beskrivs generationsskiften i tio helt olika familjeföretag och företagarna ger sina personliga råd till andra som ska påbörja generationsskiftesprocessen.

Boken kan laddas ned här.

Rapport: Kapitalbrist – en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin

Kapitalbrist är en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin. Denna undersökning som jag tog fram för Fordonskomponentgruppen och Svenskt Näringsliv visar att svenska underleverantörer till bilindustrin saknar investeringskapital för att hänga med i den allt hårdare konkurrensen.

Läs rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida

Rapport: Både företagare och politiker måste planera för generationsskiften

En rapport för Svenskt Näringsliv som innehåller ett antal viktiga punkter för företagare som förbereder generationsskifte. Rapporten innehåller också ny statistik från SCB som visar andelen företagare som är 50 år eller äldre fördelat per kommun och fördelat länsvis.

Läs mer och hämta rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida