Rapport: Kapitalbrist – en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin

Kapitalbrist är en vanlig verklighet bland många leverantörer till bilindustrin. Denna undersökning som jag tog fram för Fordonskomponentgruppen och Svenskt Näringsliv visar att svenska underleverantörer till bilindustrin saknar investeringskapital för att hänga med i den allt hårdare konkurrensen.

Läs rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida

Rapport: Både företagare och politiker måste planera för generationsskiften

En rapport för Svenskt Näringsliv som innehåller ett antal viktiga punkter för företagare som förbereder generationsskifte. Rapporten innehåller också ny statistik från SCB som visar andelen företagare som är 50 år eller äldre fördelat per kommun och fördelat länsvis.

Läs mer och hämta rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida