Rapport: Både företagare och politiker måste planera för generationsskiften

En rapport för Svenskt Näringsliv som innehåller ett antal viktiga punkter för företagare som förbereder generationsskifte. Rapporten innehåller också ny statistik från SCB som visar andelen företagare som är 50 år eller äldre fördelat per kommun och fördelat länsvis.

Läs mer och hämta rapporten på Svenskt Näringslivs hemsida