Generation Ä, som i Ägarskifte – Så planerar familjeföretagen för framtiden (Svenskt Näringsliv 2005)

genAEn stor del av Sveriges familjeföretag står inför ett generationsskifte. Efter att arvs- och gåvoskatten, som var ett stort hinder för generationsskiften, avskaffats finns det nu plats för offensiva satsningar. Men det finns många frågeställningar som företagare måste hantera i denna process. I denna bok beskrivs generationsskiften i tio helt olika familjeföretag och företagarna ger sina personliga råd till andra som ska påbörja generationsskiftesprocessen.

Boken kan laddas ned här.