Sydsvenskan: Öka möjligheterna till exploatering i brozonen

Öka möjligheterna till exploatering i brozonen

insändare publicerad i SDS på debatt Malmö 980312

I en artikel på Malmösidorna redovisades miljönämndens kritik mot förslaget att bygga ett nytt storhotell i Hyllie. Tyvärr redovisade inte Sydsvenskan att den moderata gruppen i miljönämnden reserverat sig mot beslutet. I insändare på denna plats har det också framförts kritik mot beslutet av majoriteten i miljönämnden.

För att inte något tvivel skall råda om den moderata gruppens inställning i frågan följer här hela vår reservation:

”Den moderata gruppen anser att det är synnerligen viktigt att exploatering i anslutning till broförbindelsen underlättas. Detta görs främst genom att erbjuda stationslägen och avfarter både vid kalkbrottet och i Hyllie. Vid båda dessa platser skall det finnas tillgång till parkeringsanläggningar för att resenärer från området söder om Malmö skall slippa köra in i centrala Malmö. Det är också angeläget att de aktuella byggprojekten vid båda dessa stationslägen i söder ges en direkt kontakt med stationer och avfarter. Vi har däremot inga synpunkter på det norska höghuset.”

Det är underligt att detta fortfarande osäkra norska projekt hanteras så snabbt av kommunen medan Limhamns- och Bunkeflobornas önskemål nonchaleras.

Moderata gruppen
i Miljönämnden i Malmö
Anders Ydstedt, Bo Leander, Torbjörn Ljungström och Elisabet Landrup