Kvällsposten: Låt proffs driva internationella kasinon – inte staten

Debattartikel publicerad i Kvällsposten 2000-02-02.

Efter många års debatt gav regeringen i höstas äntligen klartecken för internationella kasinon i Sverige. Jag menar att detta var ett bra beslut eftersom kasinon med internationella regler är en intressant turistattraktion som också kan bidra till att minska det illegala spelandet.

Däremot anser jag att det är ett onödigt rikstagande att inte låta professionella företag ansvara för etablering och drift. Statens roll bör uteslutande vara att granska verksamheten och auktionera ut koncession på samma sätt som man gör med t ex kommersiell radio. Jag kan inte se samhällsnyttan av att ett statligt bolag satsar pengar på spelverksamhet.

Istället för att ge privata företag möjlighet att ansöka om koncession för att driva kasino gick budet till helstatliga Svenska Spel AB. Detta företag saknar helt erfarenhet av internationell kasinoverksamhet.

I media kan vi följa spektaklet kring Svenska Spels försök till etableringar av kasinon runt om i Sverige. Först handlade det om vilka orter som skulle få ett kasino. Istället för att gå efter professionella kriterier har politiska kontakter mellan kommunalpolitiker och representanter för statliga Svenska Spel AB varit styrande. Efter en lång process där många kommuner kände sig kallade valdes så ett antal orter ut. Förutom i Malmö kommer det att öppnas kasinon i Stockholm, Göteborg och Sundsvall.

I Malmö har Svenska Spels ansvarige, i likhet med sin arbetsgivare en nybörjare i branschen, tittat på den ena lokalen efter den andra. nnu har representanten inte hittat någon lokal som duger. Man kan misstänka att beslutsvåndan beror på att Svenska Spel inte är någon professionell aktör på området. Det är tydligen inte bara i Malmö som det statliga bolaget har svårt att bestämma sig för lokal. Kasinot i Malmö skulle enligt de ursprungliga planerna starta redan i höst. Nu ser det ut som om tidsplanen för det internationella kasinot inte längre håller (SDS 000129).

Oavsett vilket syftet var med att tillåta internationella kasinon i Sverige så finns det ingen anledning att låta en icke professionell aktör sköta etableringar, bygga upp och till och med driva kasinon.

I stället för att låta ett företag helt utan erfarenhet av internationella kasinon försöka bygga upp en ny verksamhet från grunden borde staten handla upp verksamheten av professionella aktörer. Staten borde etablera en kontrollmyndighet som granskade och handlade upp verksamheten. En sådan myndighet kan kontinuerligt bevaka verksamheten så att allt går rätt till. Genom att låta proffs driva internationella kasinon på koncession bör förutsättningarna vara goda för större statliga intäkter och bättre styrning av verksamheten

Det finns flera internationella aktörer på området som skulle kunna etablera, bygga upp och driva verksamheten på koncessionen. Nu riskerar vi skattebetalare att få betala kostsamma nybörjarmissar. Som skattebetalare har jag svårt att förstå varför staten använder mina skattepengar för att bygga kasinon.

Ett koncessionsförfarande i konkurrens för kasinon ger möjlighet att välja den aktör som betalar bra och kan visa på goda erfarenheter från andra anläggningar. Sköter sig inte en privat aktör kan kontrollmyndigheten dra in koncessionen. Koncessioner är ett långt kraftfullare medel att styra verksamheten än att driva kasinon i egen regi. Vem skall ingripa om Svenska Spel missköter sig?

Nu får det vara slut med spektaklet. Svenska Spel klarar inte ens av att hitta lokaler till sina kasinon. Regeringen borde ta tillbaka Svenska Spels licens och istället låta professionella aktörer ta hand om etableringarna och välja om kasinot skall ligga i Malmö, Helsingborg, hus, Ystad eller Simrishamn.

Anders Ydstedt (m)
Kommunfullmäktige Malmö Stad