Sydsvenskan: Dags avskaffa driftsmonopolen

Den avreglerade elmarknaden har medfört lägre priser, särskilt för större förbrukare. Men det finns områden inom den tekniska infrastrukturen som fortfarande har monopolkaraktär. Avsaknad av konkurrens när det gäller elnät, fjärrvärme och VA skapar en skev kostnadsbild. Det skriver Nils-Göran Larsson, VD vid Fastighetsägarna Syd och Anders Ydstedt, tf regionchef vid Svenskt Näringsliv.

Läs artikeln här.