Svensk Tidskrift: Skogsdöden – hoten som försvann

I Svensk Tidskrift Nr 1 – 2007 har jag skrivit en artikel om skogsdöden som försvann. På slutet av 1980-talet rådde det närmast total konsensus om att skogen var på utdöende. Det var bara en tidsfråga tills vi inte skulle ha någon skog alls kvar i Sverige och övriga Europa. Hotet mot skogen kom från försurande utsläpp från industri och kraftproduktion och bilavgaser som var både försurande och bidrog till marknära ozon. Träden ansågs skadas direkt av kväveoxider och ozon i luften och indirekt via försurning av markerna. Idag vet vi att denna hotbild var helt felaktig.

Läs artikeln i Svensk Tidskrift.