Kvällsposten: Öppna upp fjärrvärmenäten för handel

Stig Nilsson, PREEM och jag replikerar på Sydsvenska Handelskammaren och EON.

Handel över större områden är ett utmärkt sätt att skapa och förstärka relationer mellan olika aktörer. Men med dagens monopol finns inget samband mellan ”pressade kostnader”, som Handelskammaren eftersträvar, och priset till kund. Handel utvecklar marknader, ger plats för fler leverantörer, bidrar till att utveckla produkter och sätter press på priserna. Handel effek- tiviserar resursanvändningen och ger därmed även bättre miljö. Gärna sammankoppling, men vägen till bättre kontakter går via handel.

Läs hela artikeln här.