Sydsvenskan: Använd tekniken och bilen

Att använda smart IT-teknik är klokt, men att begränsa resandet leder till välfärdsförluster, skriver Anders Ydstedt, entreprenör, medlem i IT & telekomföretagen och medförfattare till boken Far och Flyg – hur resor förändrar världen.

Läs hela artikeln på Aktuella frågor här

Eller nedan

Aktuella frågor.
Att använda smart IT-teknik är klokt, men att begränsa resandet leder till välfärdsförluster, skriver Anders Ydstedt, entreprenör, medlem i IT & telekomföretagen och medförfattare till boken Far och Flyg – hur resor förändrar världen.

Cecilia Carlqvist från Gröna Bilister och Ewa Thorslund från IT & telekomföretagen menar i en debattartikel (31.5) att man med ny teknik kan minska behovet av resor.

Stat, kommun och företag uppmanas att dra ner på de arbetsrelaterade resorna för att minska utsläppen av klimatgaser.

Men resor är i sig inget miljöproblem, utan i många fall avgörande för att företag skall kunna genomföra affärer, för att vi skall lära oss nya saker och träffa nya vänner. Sist men inte minst är det trevligt att resa.

IT-företagen talar ofta om �grön IT�. Jag har aldrig sett att detta innebär att vi skall använda färre datorer eller ransonera datoranvändningen med några timmar per dag. IT-företagen har inte heller försökt definiera någon �onödig� IT-användning som borde planeras bort.

Självklart inser de att en sådan kampanj skulle leda till välfärdsförluster. Istället gäller det att satsa på smarta IT-system som är energieffektivare.

På samma sätt bör vi ställa krav på att resande sker så att störningar av resandet minimeras och på sikt elimineras. Att däremot begränsa störningarna genom att minska resandet leder till välfärdsförluster.

Personligen använder jag gärna videomöten så ofta det går. Det gör att jag kan ha möten med kunder och vänner längre bort i världen, som jag inte hinner besöka så ofta. Studier av videomöten visar att dessa gör att vi kan upprätthålla kontakter långt borta som vi sedan passar på att besöka på längre resor.

De som drömmer om ett samhälle med minskad rörlighet har ofta en god tanke om att minska mobilitetens störningar. Genom att begränsa rörligheten hoppas de på mindre störningar.

Självfallet bör vi satsa på att effektivisera vår rörlighet och göra den mer miljöanpassad men fokuserar man bara på det negativa med just resor är risken stor att vårt samhälle lider andra förluster.

Policyn på mobilitetsområdet bör därför vara att vi ska bekämpa störningar, men inte hindra eller begränsa mobiliteten.

Vi måste se positivt på innovatörerna och innovationerna. Något som uppfattas som dumt eller onödigt i dag kan bli en viktig lösning i framtiden. Vi skall lyssna på dem som flaggar för störningar och ta deras oro på allvar, eftersom deras kritik kan driva fram lösningar.

Den fysiska mobiliteten är en förutsättning för idéutveckling, globalisering och för världshandeln.

ANDERS YDSTEDT