Svensk Tidskrift: You didn’t build that

entrepreneurialJag skriver om boken ”The Entrepreneurial State” av Mariana Mazzucato. Boken går i detalj igenom en lång rad tekniska innovationer i framgångsrika företag och rensar systematiskt bort all betydelse av entreprenörskap. I Mazzucatos företagsskildringar finns inga initiativrika, engagerade och kreativa entreprenörer – bara statliga forskningsprogram, industristöd och offentliga projekt. Människorna bakom framgångarna saknas helt, med Steve Jobs som enda undantag.

Läs mer här.