Kvällsposten: Dags för tre filer!

kvp141226Att ta långsiktigt ansvar för framtidens trafiksystem i och kring växande storstäder är en enorm utmaning. Tillväxt ställer allt större krav på trafiksystemens kapacitet och effektivitet. Det naturliga vore att bygga ut motorvägen E6 till trefilig i varje riktning genom hela Skåne men enligt Trafikverket håller politikerna tillbaka, skriver Jacob Laurin, ordförande i KAK södra avdelningen och jag i Kvällsposten.

Läs hela artikeln här.