Svensk Tidskrift: El gör världen bättre

Skriver med anledning av Elens dag den 23 januari om hur bra det är med el. Att det finns ström i kontakten är en självklarhet som blir allt viktigare. Vårt beroende av tillgång till elektricitet – hela tiden – blir bara större och större i takt med att vi får allt fler uppkopplade apparater.

Läs hela artikeln här.

Artikeln publicerades även på Svensk Energis nyhetssida Second-Opinion. Läs här.