Svenskt Näringsliv: Arvs- och gåvoskatten mellan pärmarna

Det är tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. I en ny bok berättar författarna Anders Ydstedt och Amanda Wollstad om reformen som underlättade generationsskiften.

Läs mer om boken Sörjd av ingen – saknad av få (Ekerlids) här.