Bohuslänningen: Det får inte bli värre trängsel under bygget

bohusDet Västsvenska paketet är en het politisk fråga. Man kan ha olika uppfattningar om dess utformning och finansiering, men att utbyggd infrastruktur i Västsverige är en nödvändighet borde det inte råda några tvivel om. Lika viktigt som att satsningar på infrastruktur görs är att framkomligheten garanteras under den tid som byggnationer pågår. Det vore paradoxalt om trängseln i Göteborg ökade samtidigt som trängselskatt införts, skriver Thomas Lindskog, ordförande i KAKs västra avdelning, och jag i Bohuslänningen.

Läs hela artikeln här.