Sundsvalls Tidning: För att kunna hävda sig i internationell konkurrens krävs effektiva och pålitliga transporter

Mot bakgrund av hur svenska folkets resevanor faktiskt ser ut är snedfördelningen mellan de olika trafikslagen påtaglig. En diskussion kring samhällskonsekvenserna av detta måste till. Det är märkligt att en så liten andel av investeringarna i infrastruktur görs på vägar som det stora mertalet svenskar använder sig. KAK är inte ensam i denna uppfattning. I en SKOP-undersökning har vi frågat svenskarna om deras synsätt på hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. En majoritet (58 procent) anser att pengarna som satsas på trafikinvesteringar och underhåll bör fördelas efter hur många som reser med olika trafikslag. Betydligt färre (33 procent) anser att pengarna bör fördelas efter politikernas önskan om att styra folks resande, skriver Johan Hallenborg och jag i Sundsvalls Tidning.

Läs hela texten här.