Dala Demokraten: Bekämpa utsläppen istället för bilarna

I en rapport från Trafikverket som nyligen publicerades inför regeringens kommande infrastrukturproposition är ett av scenarierna att tre av tio bilar ska bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammantaget är ambitionen att minska biltrafiken med 10-20 procent i hela landet. Liknande tankegångar har tidigare hörts från Boverket. Med tanke på hur verkligheten ser ut ter sig minskad bilism närmast som ett utopiskt mål.

Wilhelm Douglas, Generalsekreterare, KAK, och jag skriver i Dala-Demokraten och kritiserar en rapport från Trafikverket. Läs artikeln Bekämpa utsläppen istället för bilarna.