Svensk Tidskrift: En framtidssäkrad välfärd

Det krävs ett nytt kontrakt mellan medborgare och den välfärdsstat som inte längre levererar, och som kräver så mycket resurser att den driver skattetrycket till nivåer som kväver tillväxten. Skriver om boken Velfærd i det 21 århundrede (People’s Press 2017) av Martin Ågerup i Svensk Tidskrift. Läs hela artikeln här.